hướng xây nhà hợp tuổi tân tỵ

Xem hướng xây nhà hợp tuổi tân tỵ

 Không chỉ có gia chủ tuổi tân tỵ mà đổi với người dân Việt Nam khi chọn hướng nhà đều cố gắng làm sao tránh để gió đông bắc thổi nhiều vào nhà khi trời lạnh, mà có ánh sáng