hướng xây nhà tuổi dần

Hướng xây nhà hợp tuổi giáp dần

Không chỉ có gia chủ tuổi giáp dần mà đổi với người dân Việt Nam khi chọn hướng nhà đều cố gắng làm sao tránh để gió đông bắc thổi nhiều vào nhà khi trời lạnh, mà có ánh sáng