phong thủy tuổi kỷ tỵ

Hướng xây nhà hợp tuổi kỷ tỵ 1989

Không chỉ có gia chủ tuổi kỷ tỵ mà đổi với người dân Việt Nam khi chọn hướng nhà đều cố gắng làm sao tránh để gió đông bắc thổi nhiều vào nhà khi trời lạnh, mà có ánh sáng