tuổi tuất

Hướng xây nhà hợp tuổi bính tuất

Không chỉ có gia chủ tuổi bính tuất mà đổi với người dân Việt Nam khi chọn hướng nhà đều cố gắng làm sao tránh để gió đông bắc thổi nhiều vào nhà khi trời lạnh, mà có ánh sáng